Omlouvání

 

Rodiče jsou povinni odhlašovat své děti nejpozději do 8,00 hod. ráno.

Možnost odhlašování je telefonicky na tel. č.  311 360 127 ( pani učitelky si informaci vzájemně sdělí) nebo osobně u své pani učitelky na třídě. V případě delší nepřítomnosti jsou děti odhlašovány automaticky, ale vždy po domluvě s rodiči. Rodiče jsou povinni nahlásit příchod dítěte den předem nebo do 8:00 hodin ráno. Ve ŠJ v Davli již rodiče stravu neodhlašují.

V případě pozdějšího příchodu dítěte do MŠ (po 8,00 hodině) nutno tuto skutečnost nahlásit předem nebo zavolat do MŠ do 8,00 hodin, jinak je dítě neomluvené.