Hlavní stránka

MATEŘSKÁ ŠKOLA HVOZDNICE

Mateřská škola Hvozdnice se nachází v klidném prostředí obce Hvozdnice. Vznikla adaptací z bývalé budovy obecní školy, financovanou dotací z Evropských fondů a byla uvedena do provozu 1. 9. 2010 na počest 100 letého výročí budovy.

U školy jsou dvě zahrady spojené průchodem – menší, v zadní části školy, která navazuje na dopravní hřiště ve dvoře a větší v přední části. V roce 2015 probíhala rekonstrukce školní zahrady pro environmentální vzdělávání na podkladě projektu „ROBINSONOVA ZAHRADA“ MŠ HVOZDNICE, se kterým jsme uspěli v  operačním programu Ministerstva životního prostředí, prioritní osa 7.

Velká zahrada má parkoviště na vozítka, záhonky na bylinky, pítko, dřevěný altán, který je využíván jako venkovní učebna, lanové prvky, houpadla, houpací hnízdo, hmyzí hotel, vyhlídky, vrbičkový tunel, labyrint, prolézací prvky, prostorné pískoviště, klouzačku a další. Na zadní zahradě jsou zvukové brány a malé posezení na divadelní a jiné podobné aktivity.

Budova je jednopatrová. V přízemí jsou dvě třídy rozdělené názvem „koťata“ a „štěňata“. Každá má svůj samostatný vchod, šatnu a sociální zařízení. Ze šatny je přístup jak do umývárny a na toalety, tak do třídy.

V části přístupné přímo z umývárny jsou stolečky – pracovní část a pomyslně druhá část je přístupná přímo ze šatny, kde máme kruhový koberec, na kterém pracujeme nejen v komunikačním kruhu, ale zároveň si zde děti také hrají. Snažili jsme se vytvořit jednotlivé koutky, které jsou doplněny menšími dětskými koberci.

Tělocvična a její sportovní náčiní a cvičební nářadí nám umožňuje kvalitní tělesné činnosti. Také ji využíváme i k jiným aktivitám společná setkávání, besídky, divadelní představení.

V budově školy se ještě nachází ředitelna, pedagogický kabinet, místnost pro individuální péči, přípravna jídel, sklad na lůžkoviny a šatny pro zaměstnance.

Stanovená kapacita mateřské školy je 38 dětí, tedy máme 2 třídy po 19 dětech, věkově smíšené, zpravidla od 3do 6 let s celodenním provozem od 6.30 do 16.30 hod. Zvláštní péče je věnována dětem s odkladem školní docházky nebo integrovaným dětem.

Mateřská škola pracuje dle aktuálního vzdělávacího programu. Směřuje k tomu, aby čas prožitý v ní byl pro dítě radostnou a příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání.

Zaměření výchovně vzdělávacího plánu je přírodovědně ekologické. Posláním školy je vytvoření pozitivního vztahu dětí k přírodě - všemu živému i neživému, včetně prostředí, ve kterém žijí. Klade si za cíl seznámit děti s krásami rostlin, živočichů, ale i důsledky nevhodného využívání a znečišťování životního prostředí. Škola chce nenásilnou formou her, pozorování a praktických ukázek vzbudit u dětí zájem o přírodu a její ochranu, rozvíjet u dětí základy ekologického myšlení.

 

Aktuality

Den otevřených dveří

7. 5. 2018 Vás srdečně zveme na den otevřených dveří v naší MŠ, který se bude konat od 10:00 do 11:30 hod.


Zápis dětí do MŠ

Mateřská škola Hvozdnice oznamuje, že zápis dětí k docházce od 1.9.2018 proběhne dne 9.5. 2018 od 12.30 do 16.30 hodin v budově MŠ.

Číst


Jídelníček na pátek

Přesnídávka:
Chléb, pomazánka Rozhuda, ovoce, mléko, voda /1,7/

Polévka:
Kuřecí vývar se zeleninou a zavářkou /1, 9/

Hlavní jídlo:
Hov. svíčková na smetaně, houskové knedlíky, přesnídávka /1,7,9/

Svačina:
Mussli tyčinka, minerálka, voda /1, 5, 6, 8 ,12/


Další dny