Stravné

 

Výživové a finanční normy jsou stanoveny vyhláškou č. 107/2005 Sb. Děti se v mateřské škole stravují 3x denně

- dopolední svačina, oběd, odpolední svačina. Oběd je zajišťován dovozem ze ŠJ v Davli. 

 

 Rozvrh podávání jídel:

dopolední svačina:      9:00 hodin

oběd:                          12:00 hodin

odpolední svačina:     14:45 hodin

Rozvrh podávání jídel je pro obě třídy stejný.

 

Ceny stravného:        

                                          děti od 3 - do 6 let            děti, které dovrší 7 let od září do června

dopolední  svačina:                     9 Kč                           12 Kč                 

oběd:                                        21 Kč                           25 Kč

odpolední svačina:                     9 Kč                             10 Kč

pitný režim:                                 4 Kč                             4 Kč

celodenní stravování celkem:  43  Kč                         51 Kč                               

polodenní stravování celkem:  34 Kč                          41 Kč

 

Polodenní stravování:

přesnídávka + oběd nebo oběd + odpolední svačina. Nutností je vždy předem včas nahlásit. Změnu rodiče hlásí učitelce na třídě a nejpozději do 8,00 hod. ráno. V případě neodhlášení je účtováno celodenní stravování.

 

Úhrada stravného:                                                                                                                       

převodem z účtu + variabilní symbol každého dítěte                                                                       

číslo bankovního účtu MŠ pro úhradu stravného: 2243921399/0800                                

platba: zálohově do 15. v měsíci                                                                                              

Po dobu nepřítomnosti v MŠ nemá dítě na stravování nárok. 


Opakované neplacení je považováno za vážné porušení a dle § 38 zákona č. 561/2004 může vést k předčasnému vyloučení dítěte z MŠ!