Prázdniny

Po projednání se zřizovatelem školy a dle § 3 vyhlášky č. 151/2018 Sb., o
předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bude Mateřská
škola Hvozdnice od 18.7.2022 do 31.8.202 uzavřena.


Nový školní rok 2022/2023 bude zahájen 1.9.2022.

Informace o prázdninovém provozu podávají třídní učitelky.

D.Kobylková, ředitelka školy