Režim dne

 

 

Celodenní provoz od 6:30 do 16:30 hod.

 

 

Denní režim

 

6.30 – 9.50

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, spontánní hry a činnosti dětí, individuální, průpravná cvičení a pohybové aktivity dětí, skupinová i společná práce dětí,

Osobní hygiena, dopolední svačina, dokončování či pokračování v činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

 

8.30 – 12.30

Povinné předškolní vzdělávání

9.50 -12.00

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

12.00 -12.30

Oběd a osobní hygiena dětí

12.30 -14.30

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.30 -15.00

Odpolední svačina, osobní hygiena

15.00 -16.30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy


Časový rozvrh dne je možné upravovat podle potřeb dětí a také dle aktuální situace, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogy mohou probíhat i na zahradě.