Školné

 

Úplata za předškolní vzdělávání 
 


Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. a dle zákona č. 561/2004 Sb., vždy na školní rok a je splatná k 15. dni v měsíci

Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek a předloží písemné rozhodnutí odboru SSP o výši životního minima. 

Předškoláci školné neplatí. Ceny školného na školní rok 2024/2025:


školné na měsíc:  1000,- Kč  

číslo účtu:             2243921399/0800