Střednědobý výhled rozpočtu

MŠ Hvozdnice, čp. 94, 252 05 , IČ 72039213          
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Hvozdnice        
  na roky 2022 - 2024        
  v tis. Kč
         
Celkový rozpočtový výhled, náklady a výnosy neinvestiční 2022-2024          
           
           
Náklady  2022     2023     2024      
Celkem 660 660 660    
           
           
           
Výnosy 2022 2023 2024    
Dotace zřizovatele 520 520 520    
Ostatní 140 140 140    
Celkem 660 660 660    
           
Saldo 0,0 0,0 0,0    
           
Tento Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen          
ZO Hvozdnice dne 19. 02. 2021 usnesením č. 7/1/2021.          
           
Ve Hvozdnici dne 19. 02. 2021          
           
           
           
           
           
           
           
PaedDr. Dagmar Kobylková          
ředitelka MŠ Hvozdnice          
Vyvěšeno: 24. 02. 2021          
Svěšeno: