Rozpočet 2021

Návrh rozpočtu i schválený rozpočet je po svěšení z úřední desky dostupný v listinné podobě v kanceláři OÚ Hvozdnice a MŠ Hvozdnice, v elektronické podobě na úřední desce - adresa www.hvozdnice.eu 

MŠ Hvozdnice, čp. 94, 252 05 , IČ 72039213            
             
             
  Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Hvozdnice          
  2017-2021          
  v tis. Kč          
             
Celkový rozpočtový výhled, náklady a výnosy neinvestiční 2022-2024            
             
             
Náklady 2022 2023 2024      
Celkem 660 660 660      
             
             
             
Výnosy 2022 2023 2024      
Dotace zřizovatele 520 520 520      
Ostatní 140 140 140      
Celkem 660 660 660 0 0  
             
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
             
             
Ve Hvozdnici dne 1.2.2021            
             
             
             
             
             
             
  D.Kobylková, řed. MŠ          
             
             
Vyvěšeno: 8. 12. 2017            
Svěšeno: