rozpočet na rok 2020

Mateřská škola Hvozdnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválený rozpočet na rok 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50101

materiál na opravy,drogerie,čist.prostředky

 

40000

 

50102

kancelářské potřeby, tiskopisy

 

 

7000

 

50103

odborná literatura,časopisy,tisk

 

 

2000

 

50105

drobný hmotný majetek

 

 

40000

 

50106

kuchyňské náčiní

 

 

 

2500

 

50108

školní pomůcky

 

 

 

46000

 

502

elektřina

 

 

 

 

182000

 

503

vodné

 

 

 

 

15000

 

511

opravy a udržování

 

 

 

25000

 

512

cestovné

 

 

 

 

500

 

51801

poštovné

 

 

 

 

2000

 

51802

telefon

 

 

 

 

2000

 

51803

účetnictví,mzdy,poradenství

 

 

75000

 

51804

revize

 

 

 

 

18000

 

51805

různé služby

 

 

 

16000

 

51806

bankovní poplatky

 

 

 

8000

 

51808

režie obědů

 

 

 

60000

 

51809

školení

 

 

 

 

8000

 

51810

praní prádla

 

 

 

15000

 

51811

software,správa PC

 

 

 

5000

 

51812

internet

 

 

 

 

3000

 

52102

mzdy-dohody

 

 

 

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek zřizovatele 2020

 

 

520000

 

 

Pro rok 2020 navrhuji : - jednotlivé položky 50101,50102, 50103, 50105, 51106,51511,51802,51803.51804, 51809, 51810,51811 jsou drobně upraveny dle čerpání 2019 - rok 2020 - celkem 17 předškoláků, kteří neplatí provozní příspěvek - od září 2020 je předpoklad 10 předškoláků - v době letních prázdnin je plánované hygienickými předpisy dané povinné malování celé školy

 

Dne 6.12.2019 D.Kobylková, řed. MŠ Hvozdnice