Zápis dětí do MŠ Hvozdnice

Zápis dětí do MŠ Hvozdnice, s nástupem od 1.9. 2022
252 05 Hvozdnice 94, okres Praha západ,

Mateřská škola Hvozdnice oznamuje, že zápis dětí k docházce od 1.9.2022 proběhne
dne 5.května 2022 od 13,00 hodin do 16.30 hodin.

Ředitelka Mateřské školy Hvozdnice, po dohodě se zřizovatelem obce Hvozdnice, v souladu s§ 34 zákona
č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění zákona č.472/2011 Sb., ze dne 20.12.2011, kterým se mění zákon č. 564/2004 Sb., stanovuje
následující upřesnění pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2019 :

Místo pro podání žádostí : Mateřská škola Hvozdnice
Termín pro podání žádostí: 5.5.2022
Doba pro podání žádostí: od 13,00 do 16,30 hodin
Přihlášky jsou k dispozici v MŠ od 1.4.2022 nebo jsou ke stažení na
adrese: www.mshvozdnice.cz
Od 1.4.2022 máte k dispozici webové stránky předzápisu
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hvozdnice, který Vám usnadní zápis.

Originál Přihlášky se odevzdává do MŠ Hvozdnice, 252 05 Hvozdnice 94
a to :

1. datovou schránkou : 8qezhfc
2. emailem s elektronickým podpisem : ms.hvozdnice@seznam.cz
3. vhozením do schránky na plotě Mateřské školy Hvozdnice
4. poštou ( ne doporučeně), s nejpozdějším datem 3.5.2022

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doloží zákonný
zástupce:
Kopii rodného listu dítěte,
Kopii průkazu totožnosti zákonného zástupce,
Kopii očkovacího průkazu,
Přihlášku dítěte do mateřské školy spolu s čestným prohlášením o očkování dítěte.


Kritéria pro přijímání dětí jsou zveřejněna od 10.4.2022 na obvyklých místech v budově školy a na
webových stránkách školy.
Termín správního řízení k zápisu dětí od 1.9.2022 bude oznámen při zápisu dětí.
PaedDr.Dagmar Kobylková, ředitelka mateřské školy