Zápis dětí do MŠ Hvozdnice

Zápis dětí do MŠ Hvozdnice, s nástupem od 1.9. 2020

252 05 Hvozdnice 94, okres Praha západ,

Opatření podle MŠMT č.j. 15657/2020-1 ze dne 3.4.2020

Mateřská škola Hvozdnice oznamuje, že zápis dětí k docházce od 1.9.2020 proběhne   od 2.května 2020 do 12.května 2020  do 16.30 hodin, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Ředitelka Mateřské školy Hvozdnice, po dohodě se zřizovatelem obce Hvozdnice,  v souladu s§ 34 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č.472/2011 Sb., ze dne 20.12.2011, kterým se mění zákon č. 564/2004 Sb., stanovuje následující upřesnění pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2019 :


 

Místo pro podání  žádostí :  Mateřská  škola  Hvozdnice

Termín pro podání žádostí:  2.5. - 12.5.2020

Doba pro podání žádostí:    do 16,30 hodin

Přihlášky jsou k dispozici v MŠ od 1.4.2020  nebo jsou ke stažení na adrese: www.mshvozdnice.cz

Od 1.4.2020 máte k dispozici webové stránky předzápisu   https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hvozdnicekterý Vám usnadní zápis.

 

 

Originál Přihlášky se odevzdává do MŠ Hvozdnice, 252 05 Hvozdnice 94

a to :

1. datovou schránkou :    8qezhfc 2. emailem s elektronickým podpisem ms.hvozdnice@seznam.cz 3. vhozením do schránky na plotě Mateřské školy Hvozdnice 4. poštou ( ne doporučeně), s nejpozdějším datem 12.5.2020

 

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doloží zákonný zástupce:

 

Kopii rodného listu dítěte,

 

Kopii průkazu totožnosti zákonného zástupce,

 

Kopii očkovacího průkazu,

 

Přihlášku dítěte do mateřské školy spolu s čestným prohlášení o očkování dítěte.  

                                                                       

Kritéria pro přijímání dětí jsou zveřejněna od 10.4.2020 na obvyklých místech v budově školy a na webových stránkách školy.

Termín správního řízení k zápisu dětí od 1.9.2020 bude oznámen při zápisu dětí.


 

Dne 14.4.2020                                                                                   


 

PaedDr.Dagmar Kobylková, ředitelka mateřské školy