Zápis dětí do MŠ Hvozdnice

Zápis dětí do Mateřské školy Hvozdnice,

252 05 Hvozdnice 94

Mateřská škola Hvozdnice oznamuje, že zápis dětí k docházce od 1.9.2023
proběhne dne 10.5.2023 od 13 hod. do 16. hod.


Ředitelka Mateřské školy Hvozdnice, po dohodě se zřizovatelem obce Hvozdnice, v souladu s§ 34
zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
( školský zákon), ve znění zákona č.472/2011 Sb., ze dne 20.12.2011, kterým se mění zákon
č. 564/2004 Sb., stanovuje následující upřesnění pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání od 1.9.2023 :


Místo pro podání žádosti : Mateřská škola Hvozdnice
Termín pro podání žádostí: 10.5.2023
Doba pro podání žádosti : od 13,00 do 16,00 hodin
Přihlášky jsou k dispozici v MŠ od 1.4.2023 nebo jsou ke stažení na adrese:
www.mshvozdnice.cz


Od 1.4.2023 jsou k dispozici webové stránky před zápisu na adrese:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hvozdnice pro usnadnění
zápisu.Využití před zápisu  pomůže  k urychlení jednání, vaše dítě není ale
automaticky přijato.


Originál přihlášky se odevzdá při zápisu v MŠ Hvozdnice, a to osobně ( spolu
s návštěvou dítěte).


Při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doloží zákonný zástupce :
Rodný list dítěte,
Průkaz totožnosti zákonného zástupce,
Přihlášku dítěte potvrzenou pediatrem.


Kritéria pro přijímání dětí budou zveřejněna do 15.4.2023 na obvyklých místech v budově
školy a na webových stránkách školy.
Termín správního řízení k zápisu dětí od 1.9.2023 bude oznámen při zápisu dětí.

Vyvěšeno: 1.4.2023 PaedDr.Dagmar Kobylková
Sejmuto: ředitelka mateřské školy