Zápis dětí do MŠ Hvozdnice

Zápis dětí do Mateřské školy Hvozdnice,

252 05 Hvozdnice 94

 

Mateřská škola Hvozdnice oznamuje, že zápis dětí k docházce od 1.9.2024

proběhne  dne 9.5.2024 od 13 hod. do 16. hod.

Ředitelka Mateřské školy Hvozdnice, po dohodě se zřizovatelem obce Hvozdnice,  v souladu s§ 34 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

ve znění zákona č.472/2011 Sb., ze dne 20.12.2011, kterým se mění zákon č. 564/2004 Sb., stanovuje následující upřesnění pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2024 :

Místo pro podání žádosti :   Mateřská škola Hvozdnice

Termín pro podání žádostí:  9.5.2024

Doba pro podání žádosti : od 13,00 do 16,00 hodin

Přihlášky jsou k dispozici v MŠ od 2.4.2024 nebo jsou ke stažení na adrese: www.mshvozdnice.cz/39-přihláška-do-mŠ.html

Od 2.4.2024 jsou k dispozici webové stránky před zápisu na adrese:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hvozdnice pro usnadnění zápisu. Využití před zápisu  pomůže  k urychlení jednání, vaše dítě není ale automaticky přijato.

 

Originál přihlášky se odevzdá při zápisu v MŠ Hvozdnice, a to osobně ( spolu s návštěvou dítěte).

 

Při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doloží zákonný zástupce :

Rodný list dítěte,

Průkaz totožnosti zákonného zástupce,

Přihlášku dítěte potvrzenou pediatrem.

 

Kritéria pro přijímání dětí budou zveřejněna do 2.4.2024 na obvyklých místech v budově školy a na webových stránkách školy.

Termín správního řízení k zápisu dětí od 1.9.2024 bude oznámen při zápisu dětí.                                                                                   

 

Vyvěšeno:  2.4.2024

 Sejmuto:

PaedDr.Dagmar Kobylková, ředitelka mateřské školy