Zápis dětí do MŠ Hvozdnice

Zápis dětí do MŠ Hvozdnice,

252 05 Hvozdnice 94, okres Praha západ,

s nástupem od 1.9. 2020


 


 

Mateřská škola Hvozdnice oznamuje, že zápis dětí k docházce od 1.9.2020 proběhne  dne 12.5.2020 od 13.00 do 16.30 hodin v budově mateřské školy.

Ředitelka Mateřské školy Hvozdnice, po dohodě se zřizovatelem obce Hvozdnice,  v souladu s§ 34 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č.472/2011 Sb., ze dne 20.12.2011, kterým se mění zákon č. 564/2004 Sb., stanovuje následující upřesnění pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2019 :


 

Místo pro podání  žádostí :  Mateřská  škola  Hvozdnice

Termín pro podání žádostí:  Úterý 12.5.2020

Doba pro podání žádostí:     od 13,00 do 16,30 hodin

Přihlášky jsou k dispozici v MŠ od 1.4.2020  nebo jsou ke stažení na adrese: www.mshvozdnice.cz

Od 1.4.2020 máte k dispozici webové stránky předzápisu   https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hvozdnicekterý Vám usnadní zápis.

 

 

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce:

 

originál rodného listu dítěte,

 

průkaz totožnosti zákonného zástupce,

 

přihlášku potvrzenou lékařem pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.  

                                                                       

Kritéria pro přijímání dětí budou zveřejněna do 10.4.2020 na obvyklých místech v budově školy a na webových stránkách školy.

Termín správního řízení k zápisu dětí od 1.9.2020 bude oznámen při zápisu dětí.

                                                                                   


 

PaedDr.Dagmar Kobylková

ředitelka mateřské školy