depistaz

Místní akční plán II pro vzdělávání na území ORP Černošice, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009044

Korespondenční adresa: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
mobilní telefon: +420 603 402 742, www.map-orpcernosice.cz, oficiální e-mail: map@mas-dolnobrezansko.cz


Milí rodiče,

 naše školka je od ledna 2019 zapojena do projektu MAS Dolnobřežansko financovaném Evropskou unií. V jeho rámci k nám bude docházet paní logopedka, která zájemcům dvakrát ročně poskytne logopedický screening neboli depistáž.

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ – CO A JAK

Logopedická depistáž je zběžné vyšetření, které má za cíl podchytit výraznější odchylky od normy v oblasti řeči. Vyšetření probíhá individuálně a trvá asi 10 minut a probíhá zábavnou a nenásilnou formou – s motivací pomáhá plyšový sloník Toník, který rád poslouchá slovíčka, která mu děti řeknou (hodnocení artikulace). Podíváme se také, co dokáže dítě se svým jazýčkem (vyšetření motoriky mluvidel). Kromě výslovnosti bude sledován i grafomotorický projev dítěte – úchop tužky, uvolněnost ruky, tlak na tužku. S řečovým projevem to velmi souvisí.

JAK SE NA DEPISTÁŽ PŘIHLÁSIT?

Pokud máte o toto vyšetření zájem, stačí vyplnit formulář se souhlasem, který Vám poskytne paní učitelka. Zde pak bude zaznamenán i výsledek vyšetření, se kterým poté budete seznámeni.

CO KDYŽ BUDE MÉ DÍTĚ NEMOCNÉ?

 Pokud v termínu depistáže bude Vaše dítě chybět, nechte ho v klidu doma kurýrovat – poskytnu tolik náhradních termínů, kolik bude potřeba, aby všechny přihlášené děti byly vyšetřené.

JAK ČASTO BUDOU DEPISTÁŽE PROBÍHAT?

Vyšetření je optimální jednou za pololetí, za účelem sledování řečového vývoje dítěte.

KOLIK TO STOJÍ?

Vůbec nic. Sdílený logoped je plně hrazen z výše zmíněného projektu.

Na vaše děti se těší

Mgr. Jana Jirsová a sloník Toník