Rozpočet 2019

Mateřská škola Hvozdnice

         
               
               
   

Schválený rozpočet na rok 2019

   
               
               
               

50101

materiál na opravy,drogerie,čist.prostředky

 

39000

 

50102

kancelářské potřeby, tiskopisy

   

8000

 

50103

odborná literatura,časopisy,tisk

   

5000

 

50105

drobný hmotný majetek

   

35000

 

50106

kuchyňské náčiní

     

2500

 

50108

školní pomůcky

     

46000

 

502

elektřina

       

182000

 

503

vodné

       

15000

 

511

opravy a udržování

     

20000

 

512

cestovné

       

500

 

51801

poštovné

       

2000

 

51802

telefon

       

4000

 

51803

účetnictví,mzdy,poradenství

   

68000

 

51804

revize

       

15000

 

51805

různé služby

     

16000

 

51806

bankovní poplatky

     

8000

 

51808

režie obědů

     

60000

 

51809

školení

       

8000

 

51810

praní prádla

     

12000

 

51811

software,správa PC

     

7000

 

51812

internet

       

3000

 

52102

mzdy-dohody

     

100000

 
             
               
               
               
 

Příspěvek  zřizovatele  2019

   

520000

 

 

Pro rok 2019 navrhuji :                                                                                                                                                                                              

- jednotlivé položky 50105,50108, 50502, 50511, 51803,51805, 51809, 51811 jsou drobně upraveny dle čerpání 2018                                                                                       

- rok 2018  - celkem 16 předškoláků, kteří neplatí provozní příspěvek                                                                      

- od září 2019   je předpoklad 14 předškoláků                                                                                                                      

                                                     

 

  Dne 18.12.2018                                                                                   D.Kobylková, řed. MŠ Hvozdnice