Rozpočet MŠ

Mateřská škola Hvozdnice

         
               
               
   

Schválený rozpočet na rok 2018

   
               
               
               

50101

materiál na opravy,drogerie,čist.prostředky

 

39000

 

50102

kancelářské potřeby, tiskopisy

   

8000

 

50103

odborná literatura,časopisy,tisk

   

5000

 

50105

drobný hmotný majetek

   

30000

 

50106

kuchyňské náčiní

     

2500

 

50108

školní pomůcky

     

41000

 

502

elektřina

       

212000

 

503

vodné

       

15000

 

511

opravy a udržování

     

10000

 

512

cestovné

       

500

 

51801

poštovné

       

2000

 

51802

telefon

       

4000

 

51803

účetnictví,mzdy,poradenství

   

63000

 

51804

revize

       

15000

 

51805

různé služby

     

15500

 

51806

bankovní poplatky

     

8000

 

51808

režie obědů

     

60000

 

51809

školení

       

6500

 

51810

praní prádla

     

12000

 

51811

software,správa PC

     

5000

 

51812

internet

       

3000

 

52102

mzdy-dohody

     

100000

 
             
               
               
               
 

Příspěv. zřizo. 2018

   

520000

 

 

Schváleno zřizovatelem dne 15.12.2017

D.Kobylková, řed. MŠ Hvozdnice