Rozhodnutí nepřijaté děti

Mateřská škola Hvozdnice
Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2022


Mateřská škola Hvozdnice nepřijala k 1.9.2022 děti evidované pod těmito
registračními čísly:

15 Nepřijímá se
12 Nepřijímá se
4 Nepřijímá se
10 Nepřijímá se
13 Nepřijímá se
6 Nepřijímá se
20 Nepřijímá se
7 Nepřijímá se
19 Nepřijímá se

 

Vyvěšeno dne: 1.6.2022

PaedDr. Dagmar Kobylková
ředitelka školy