Rozhodnutí nepřijaté děti

Mateřská škola Hvozdnice
Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2018


Mateřská škola Hvozdnice nepřijala k 1.9.2018 děti evidované pod těmito
registračními čísly:


                                                                                                                      3                  Nepřijímá se
                                                                                                                    12                  Nepřijímá se
                                                                                                                    10                  Nepřijímá se
                                                                                                                      2                  Nepřijímá se
                                                                                                                    14                  Nepřijímá se
                                                                                                                    13                  Nepřijímá se
                                                                                                                      6                  Nepřijímá se


                                                                   

                                                                        Vyvěšeno dne: 31. 5. 2018


                                                                                                                                                                                 PaedDr. Dagmar Kobylková
                                                                                                                                                                                 ředitelka školy