Rozhodnutí nepřijaté děti

Mateřská škola Hvozdnice
Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2020


Mateřská škola Hvozdnice nepřijala k 1.9.2020 děti evidované pod těmito
registračními čísly:


                                                                                                                      1                  Nepřijímá se
                                                                                                                    21                  Nepřijímá se
                                                                                                                    14                  Nepřijímá se
                                                                                                                      22                  Nepřijímá se
                                                                                                                    13                  Nepřijímá se
                                                                                                                    19                  Nepřijímá se
                                                                                                                      20                  Nepřijímá se

4                  Nepřijímá se


                                                                   

                                                                        Vyvěšeno dne: 8. 6. 2020


                                                                                                                                                                                 PaedDr. Dagmar Kobylková
                                                                                                                                                                                 ředitelka školy