Rozhodnutí nepřijaté děti

Mateřská škola Hvozdnice
Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2023

 

Mateřská škola Hvozdnice nepřijala k 1.9.2023 děti evidované pod těmito
registračními čísly:

12 Nepřijímá se
16 Nepřijímá se
13 Nepřijímá se
14 Nepřijímá se

Vyvěšeno dne: 5.6.2023

PaedDr. Dagmar Kobylková
ředitelka školy