Rozhodnutí přijaté děti

Mateřská škola Hvozdnice
Seznam přijatých dětí od 1.9.2022


Mateřská škola Hvozdnice přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

18 Přijímá se
5 Přijímá se
14 Přijímá se
17 Přijímá se
21 Přijímá se
8 Přijímá se
16 Přijímá se
1 Přijímá se
3 Přijímá se
9 Přijímá se

Vyvěšeno dne: 1.6.2022

PaedDr. Dagmar Kobylková
ředitelka školy