Rozhodnutí přijaté děti

Mateřská škola Hvozdnice

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2019

 

Mateřská škola Hvozdnice přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

 

15                                      přijímá se od 1. 9. 2019

    7                                      přijímá se od 1. 9. 2019   

 3                                      přijímá se od 1. 9. 2019

 6                                      přijímá se od 1. 9. 2019

 9                                      přijímá se od 1. 9. 2019

12                                      přijímá se od 1. 9. 2019

14                                      přijímá se od 1. 9. 2019

11                                       přijímá se od 1. 9. 2019

  5                                       přijímá se od 1. 9. 2019

13                                       přijímá se od 1. 9. 2019

  4                                       přijímá se od 1. 9. 2019

16                                       přijímá se od 1. 9. 2019

 1                                       přijímá se od 1. 9. 2019

 8                                       přijímá se od 1. 9. 2019

10                                       přijímá se od 1. 9. 2019

  2                                       přijímá se od 1. 9. 2019

                               

Vyvěšeno dne 31. 5. 2019                                                                                                                                                              Dagmar Kobylková 

                                                                                                                                                                                                        ředitelka školy