Rozhodnutí přijaté děti

Mateřská škola Hvozdnice
Seznam přijatých dětí od 1.9.2023


Mateřská škola Hvozdnice přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

18 Přijímá se
2 Přijímá se
4 Přijímá se
5 Přijímá se
6 Přijímá se
17 Přijímá se
7 Přijímá se
8 Přijímá se
9 Přijímá se
10 Přijímá se
11 Přijímá se
1 Přijímá se
15 Přijímá se
3 Přijímá se

Vyvěšeno dne: 5.6.2023

PaedDr. Dagmar Kobylková
ředitelka školy