Informace

Zápis dětí do Mateřské školy Hvozdnice,

 252 05    Hvozdnice    94

 

Mateřská škola Hvozdnice oznamuje, že zápis dětí k docházce od 1.9.2019 proběhne  dne 14.5.2019 od 13.00 do 16.30 hodin v budově mateřské školy.

Ředitelka Mateřské školy Hvozdnice, po dohodě se zřizovatelem obce Hvozdnice,  v souladu s§ 34 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č.472/2011 Sb., ze dne 20.12.2011, kterým se mění zákon č. 564/2004 Sb., stanovuje následující upřesnění pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2019 :

Místo pro podání  žádostí :  Mateřská  škola  Hvozdnice

Termín pro podání žádostí:  Úterý 14.5.2019

Doba pro podání žádostí:     od 13,00 do 16,30 hodin

Přihlášky jsou k dispozici v MŠ od 1.4.2019  nebo jsou ke stažení na adrese: www.mshvozdnice.cz

Od 1.4.2019 bude letos prvně možné přihlášku si vyplnit a vytisknout na www.elektronickypredzapis.cz.                                                                             

Uvedená data budou přenesena do matriky školy a škola si můžeme předem vytisknout k podpisu – spisový arch, přidělení registračního čísla, možnost nahlížení do spisu atd. Využití  „předzápisu“  pomůže  k urychlení jednání 14.5.2019, vaše dítě není ale automaticky zapsáno.

Při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přijde zákonný zástupce spolu s dítětem a předloží :

Originál rodného listu, průkaz totožnosti zák. zástupce a přihlášku potvrzenou lékařem pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, u dítěte se zdravotním postižením písemná vyjádření.

Kritéria pro přijímání dětí budou zveřejněna do 10.4.2019 na obvyklých místech v budově školy a na webových stránkách školy. Termín správního řízení k zápisu dětí od 1.9.2019 bude oznámen při zápisu dětí.                                                                                    

                                                                                   

PaedDr.Dagmar Kobylková

ředitelka mateřské školy

Uzavření MŠ o Vánočních prázdninách

od pondělí 23.12.2019 do pátku 3.1.2020 z důvodů přerušení provozu ve Školní Jídelně Davle.

Číst

Plán akcí na Listopad a Prosinec 2019

27.11. Předvánoční výlet do Podčepic, odjezd v 8 hod, navrat v 14 hod.

PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET NA SEDLČANSKO

Ve STŘEDU 27.11.2019 pořádáme předvánoční výlet do vesničky mezi kopci Počepic

Číst

Jídelníček na čtvrtek

Přesnídávka:
Chléb, pomazánka z šunkoveho masa, ovoce, Caro, voda /1, 7/

Polévka:
Hovězí vývar se zeleninou a kuličkami /1, 3, 9/

Hlavní jídlo:
Lasagne s mletým masem, salátová okurka /1, 3, 7/

Svačina:
Cornflakes, ovoce, mléko, voda /1, 7/


Další dny