Informace

Zápis dětí do Mateřské školy Hvozdnice,

 252 05    Hvozdnice    94

 

Mateřská škola Hvozdnice oznamuje, že zápis dětí k docházce od 1.9.2019 proběhne  dne 14.5.2019 od 13.00 do 16.30 hodin v budově mateřské školy.

Ředitelka Mateřské školy Hvozdnice, po dohodě se zřizovatelem obce Hvozdnice,  v souladu s§ 34 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č.472/2011 Sb., ze dne 20.12.2011, kterým se mění zákon č. 564/2004 Sb., stanovuje následující upřesnění pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2019 :

Místo pro podání  žádostí :  Mateřská  škola  Hvozdnice

Termín pro podání žádostí:  Úterý 14.5.2019

Doba pro podání žádostí:     od 13,00 do 16,30 hodin

Přihlášky jsou k dispozici v MŠ od 1.4.2019  nebo jsou ke stažení na adrese: www.mshvozdnice.cz

Od 1.4.2019 bude letos prvně možné přihlášku si vyplnit a vytisknout na www.elektronickypredzapis.cz.                                                                             

Uvedená data budou přenesena do matriky školy a škola si můžeme předem vytisknout k podpisu – spisový arch, přidělení registračního čísla, možnost nahlížení do spisu atd. Využití  „předzápisu“  pomůže  k urychlení jednání 14.5.2019, vaše dítě není ale automaticky zapsáno.

Při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přijde zákonný zástupce spolu s dítětem a předloží :

Originál rodného listu, průkaz totožnosti zák. zástupce a přihlášku potvrzenou lékařem pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, u dítěte se zdravotním postižením písemná vyjádření.

Kritéria pro přijímání dětí budou zveřejněna do 10.4.2019 na obvyklých místech v budově školy a na webových stránkách školy. Termín správního řízení k zápisu dětí od 1.9.2019 bude oznámen při zápisu dětí.                                                                                    

                                                                                   

PaedDr.Dagmar Kobylková

ředitelka mateřské školy

Aktuality

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Mateřská škola Hvozdnice bude po dobu letních prázdnin uzavřena....

Číst


Zápis pro školní rok 2019/2020

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ  DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HVOZDNICE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2019....

Číst


Zápis dětí do MŠ Hvozdnice 2019

Informace ohledně zápisu do MŠ pro školní rok 2019/2020 čtěte zde...

Číst