Informativní schůzka

Informativní schůzka s rodiči před zahájením školy proběhne v úterý 27.8.2024  - od 15,30 hod. v MŠ Hvozdnice

Program: 
- seznámení s řádem školy 
- rozdělení do tříd
- placení školného a obědů 
- omlouvání dětí 
- akce školy atd.