Informativní schůzka 1.6.2022

Informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí 
se bude konat v MŠ Hvozdnice ve středu 13.7.2022          
od 14,30 hod. 
 

D.Kobylková, ředitelka školy